Ανακοινωση ιστοτοπου

Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος smartshoes.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων.

Ανακοίνωση ιστότοπου

Σχετικά με το Smart Shoes

Το smartshoes.gr φιλοξενεί το ηλεκτρονικό κατάστημα του καταστήματος Smart Shoes.

Διεύθυνση

Το κατάστημα βρίσκεται στη οδό Σαχτούρη 96, στην Κάρυστο Ευβοίας.

Διεύθυνση (για επιστροφές)

Σαχτούρη 96, Κάρυστος Ευβοίας, 34001

Επικοινωνία

Γραμμή επικοινωνίας για καταναλωτές: +30 22240 23520 

 

E-mail: [email protected]

Νομικές πληροφορίες

Όλα τα δικαιώματα για τα κείμενα, τα λογότυπα, τα διαγράμματα και το λοιπό υλικό, συμπεριλαμβανομένης της διάταξής τους, που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο ανήκουν στο Smart Shoes. Επίσης τα πνευματικά δικαιώματα για τις εικόνες και τα εικονίδια ανήκουν αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου στις ιστοσελίδες Freepik.com & Flaticons.com.

Ενδεικτικά η εικόνα της αρχικής μας σελίδας ανήκει στο freepik.com:

Background photo created by senivpetro – www.freepik.com

Το υλικό υπόκειται σε δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και άλλα πνευματικά δικαιώματα- δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, να αντιγράφεται, να διαδίδεται ή να τροποποιείται από τρίτους για εμπορικούς σκοπούς.

Τα δεδομένα στο ηλεκτρονικό κατάστημα συγκεντρώθηκαν με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή.

Με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων των Όρων και Προϋποθέσεων και της σύμβασης, καμία εγγύηση ή ευθύνη δεν αναλαμβάνεται για την ακρίβεια, την ακρίβεια και την αψεγάδιαστη ποιότητα των πληροφοριών που παρέχονται στις σελίδες του διαδικτύου.

Αλλαγές στο ηλεκτρονικό κατάστημα όσον αφορά το περιεχόμενό του ή/και τη μορφή του, καθώς και η διακοπή της λειτουργίας του, επιφυλάσσονται ανά πάσα στιγμή.

Διάταξη κατά της Ηλεκτρονικής Πειρατείας (Anti-Hacking)

Συμφωνείτε ρητά να μην:

i)    χρησιμοποιείτε ή να μην προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε “deep-link”, “scraper”, “robot”, “bot”, “spider”, “data-mining”, “computer code”,, ή οποιαδήποτε άλλη αυτοματοποιημένη συσκευή, πρόγραμμα, εργαλείο, αλγόριθμο, διαδικασία, ή μεθοδολογία ή χειροκίνητη διαδικασία που έχει παρόμοιες διαδικασίες, ή τη λειτουργικότητα, στην πρόσβαση, απόκτηση, αντιγραφή ή παρακολούθηση οποιουδήποτε τμήματος της Ιστοσελίδας, οποιωνδήποτε δεδομένων ή περιεχομένου που υπάρχει ή είναι προσβάσιμο μέσω της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου χωρίς προγενέστερη έκφραση έγγραφης συναίνεσης του smartshoes.gr,

ii)    αποκτήσετε ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε υλικά ή πληροφορίες σχετικά με την Ιστοσελίδα που δεν έχουν σκόπιμα διατεθεί στο κοινό, είτε με δημόσια εμφάνισή τους στην Ιστοσελίδα ή μέσω της προσβασιμότητάς τους από μια ορατή σύνδεση στην Ιστοσελίδα,

iii)    παραβιάζετε τους περιορισμούς σε οποιεσδήποτε επιγραφές ένταξης ρομπότ σε αυτήν την Ιστοσελίδα ή με οποιονδήποτε τρόπο να μην παρακάμπτετε οποιοδήποτε άλλο μέτρο που χρησιμοποιείται για να περιορίσει ή να εμποδίσει την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή στο περιεχόμενό της,

iv)    παραβιάζετε την ασφάλεια της Ιστοσελίδας ή να μην προσπαθείτε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, στα δεδομένα, στα υλικά, στις πληροφορίες, στα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή δίκτυα που συνδέονται με οποιονδήποτε διακομιστή του smartshoes.gr, μέσω hacking, αλίευσης κωδικού ή οποιουδήποτε άλλου μέσου,

v)    παρεμβαίνετε ή να μην προσπαθήσετε να παρέμβετε στην εύρυθμη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή σε οποιεσδήποτε δραστηριότητες που διεξάγονται σε ή μέσω της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε όλα τα δεδομένα, το περιεχόμενο ή άλλες πληροφορίες, πριν από το χρόνο που πρόκειται να είναι διαθέσιμο στο κοινό

vi)    κάνετε ή να μην επιχειρήσετε οποιαδήποτε ενέργεια που, κατά τη διακριτική ευχέρεια του smartshoes.gr, επιβάλλει ή μπορεί να επιβάλει ένα αδικαιολόγητο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο ή βάρος στην Ιστοσελίδα ή την υποδομή του smartshoes.gr.

Μεταβολές

Το smartshoes.gr δύναται να μεταβάλει τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς ειδοποίηση. Οι αλλαγές αυτές θα αναρτηθούν κάτω από τη «Νομική Ειδοποίηση/Ανακοίνωση».

Η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς με τις όποιες αλλαγές έχουν δημοσιευτεί, θα αποτελέσουν τη συμφωνία σας με τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις χρήσης και με όλες τις αλλαγές.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διαβάζετε τους όρους αυτούς και τις προϋποθέσεις χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα για να διασφαλίσετε ότι είστε ενήμεροι για τους τελευταίους όρους και προϋποθέσεις.